Võlakirjad Eesti, Leedu ja Läti residentidele.

Admiral Markets AS-i
allutatud võlakirjad

Märkimisperioodi tulemused

Admiral Marketsil on hea meel teada anda, et võlakirjade märkimine on jõudnud eduka lõpuni. Admiral Markets AS emiteeris kokku
1 826 800 miljoni euro eest võlakirju.
Kokku osales emissioonis 306 investorit ning keskmine märkimissumma oli 5 970 eurot. Ettevõte kinnitas võlakirjade jaotuse ja kokku 18 268 võlakirja oli kantud investorite väärtpaberikontodele 28. detsembril. Admiral Markets AS jätkab menetlust võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsil.
Admiral Markets

Admiral Markets AS on juhtiv internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja, kes pakub kauplemist Forex instrumentidega ning aktsiate, indeksite, väärismetallide, energia ja krüptovaluutade CFD-dega.

Admiral Markets AS, mille asukoht on Tallinnas, Eestis, on oma haaret pidevalt laiendanud. Lisaks sellele, et Admiral Markets AS pakub oma klientidele investeerimisteenuseid, on tegemist ainsa likviidsuspartneriga kõigile Admiral Markets Group AS all tegutsevatele investeerimisühingutele. Admiral Markets Group AS on seega tõeliselt globaalne organisatsioon, olles oma investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 16 riigis.

Tänu järjepidevalt arendatud ja kaasaegsele tarkvarale ning kvaliteedigarantiile on Admiral Markets Group AS-i ärimudel olnud muljetavaldav edulugu, mille eelmise viie aasta keskmine kauplemistegevuse netotulu kasvumäär on olnud rohkem kui 12,4% aastas. Eduka tegevuse tulemus on tugev kapitaliseeritus ja head majandusnäitajad, millest annab osaliselt tunnistust ka 2016. finantsaasta auditeeritud kasum 6,5 miljonit eurot, millest Admiral Markets AS auditeeritud kasum on 5,9 miljonit eurot.

Grupi ärikultuur ja ajalugu

Admiral Marketsi  kaubamärgi all tegutsevad investeerimisühingud väärtustavad ennekõike ausust ja usaldusväärsust, millele toetub ka meie ettevõtte äritegevus. Anname endast parima, et teenindada meie kliente viisil, nagu soovime, et meid teenindataks.

Samuti paneme suurt rõhku oma töötajate motiveerimisele ning aitame neil seatud eesmärkideni jõuda. Teadmistes peitub jõud ning seetõttu soovime, et meie töötajad saaksid ettevõtte sees areneda.

2009

Eesti Finantsinspektsioon (EFSA) väljastab Admiral Markets AS-ile täiemahulise „730k” MiFID investeerimisettevõtte tegevusloa, mis annab ettevõttele loa osutada investeerimis- ja maaklerteenuseid, sealhulgas kaubelda valuuta-, aktsia-, futuuride ja CFD turgudel.

2010

Admiral Markets Group AS omandab ühe vanima Venemaa börsivälisel turul tegutseva ettevõtte. Ostuga kaasnev sünergia ning edaspidi pakutavad unikaalsed tehnoloogiad aitavad Admiral Marketsil omandada olulise osa kohalikust turust.

2011

Austraalia finantsregulaator Australian Securities & Investments Commission (ASIC) väljastab Admiral Markets-ile Austraalia finantsteenuste tegevuslitsentsi (AFSL) ning tegevust alustab Admiral Markets Pty Ltd.

2012

Admiral Markets AS-i IT-meeskond viib lõpuni sada arendust ja lisafunktsiooni uue põlvkonna Kaupleja Kabineti* 2 platvormile, mis tõstavad märkimisväärselt eelmise versiooni Kaupleja Kabinet 1 funktsionaalsust.

*Kaupleja Kabinet on keskkond, kus saab avada ja hallata kauplemiskontosid, teha sisse- ja väljamakseid ning laadida alla uusimat kauplemistarkvara jne.

2013

Suurbritannia finantsjärelevalveasutus The Financial Conduct Authority of United Kingdom (FCA), mis on ühtlasi ka maailma mainekaim finantsregulaator, väljastab Admiral Markets-ile Suurbritannia maaklerlitsentsi. Küprose finantsjärelevalveasutus The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) väljastab Admiral Markets-ile Küprose investeerimisettevõtte (CIF) litsentsi.

2014

Admiral Marketsi serveri taristu viiakse üle Tier 3 finantsandmete keskusesse LD4 Equinixil Slough’s, Suurbritannias, et tõhustada reageerimisaega likviidsuse pakkujate ja MT-serverite vahel, luua turvaline piirvõrk jne.

2015

Admiral Markets Group AS vaatab põhjalikult läbi kõik investeerimisprojektid kõikide osakondade ja regioonide lõikes. Otsustatakse keskenduda kõige tulemuslikumatele projektidele,samuti vastavuskontrolli ja riskijuhtimise täiendamisele.

2016

Admiral Markets Group AS vaatab üle senise globaalse strateegia, mille tulemusel kinnitatakse uus strateegia, mis keskendub võtmeturgudele ja peamistele sihtsegmentidele. Ettevõte täiustab oluliselt pakkumisi jaeklientidele (laiendatud instrumentide valik, uued koolitusprogrammid jne).

Grupi tulevikuplaanid

Admiral Markets Group AS-i ja loomulikult ka Admiral Market AS-i missioon on pakkuda kauplejatele mugavat ligipääsu finantsturgudele ning kasvada maailma juhtivaks kauplemisteenuse osutajaks. Soovime pakkuda sealjuures klientidele vajalikku koolitust, konkurentsivõimelisi kauplemistingimusi, kaasatud kogukonda ja kvaliteetset tugiteenust. Ettevõtte peamine eesmärk on usaldusväärse partnerina aidata kauplejatel realiseerida kogu oma potentsiaal, pakkudes neile taskukohaseid kliendikeskseid teenuseid ning edendades valdkonna eetikat ja läbipaistvust.

Admiral Markets AS ja Admiral Markets Group AS-i olulisimad finantstulemused

Kauplemistegevuse netotulu 2016*:

Admiral Markets AS: 18 mln EUR

Admiral Markets Group AS: 23,0 mln EUR

Puhaskasum aastal 2016*:

Admiral Markets AS: 5,9 mln EUR

Admiral Markets Group AS: 6,5 mln EUR

Omakapital seisuga 30.06.2017**:

Admiral Markets AS: 23,6 mln EUR

Admiral Markets Group AS: 25,9 mln EUR

Varad seisuga 30.06.2017**:

Admiral Markets AS: 25,0 mln EUR

Admiral Markets Group AS: 28,1 mln EUR

Aktiivsed kliendikontod seisuga 30.06.2017:

Admiral Markets AS: 5 154

Admiral Markets Group AS: 24 109

Aktiivsed kliendikontod tähistavad kontosid, millelt on viimase 12 kuu jooksul tehtud vähemalt üks kauplemistehing.

Klientide sissemaksed
kliendikontodel seisuga 30.06.2017**:

Admiral Markets AS: 3,6 mln EUR

Admiral Markets Group AS: 24,0 mln EUR

* auditeeritud konsolideeritud finantsaruanded** auditeerimata konsolideeritud finantsaruanded

Admiral Marketsis töötab ligikaudu 200 spetsialisti, neist enam kui 110 töötavad Admiral Markets AS-s. Grupi ettevõtted on füüsiliselt esindatud 16 riigis ning kliendiportfell hõlmab enam kui 90 riiki.

Admiral Markets’i allutatud võlakirja tingimused 28.12.2027

Emitent Admiral Markets AS
Registreerimiskood 10932555
LEI 549300QE3BN5Y1FE7M41
Väärtpaberi nimetus Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027
Väärtpaberi lühinimi ADMB080027A
ISIN kood EE3300111251
Nimiväärtus 100 EUR
Intressimäär 8% aastas
Emissiooni maht 1 826 800 EUR
Emiteeritud väärtpabereid 18 268
Intressimaksed kord poolaastas, igal aastal 28.06 ja 28.12
Järgmine kupongi maksepäev 28.06.2018
Noteerimise kuupäev 11.01.2018
Lunastamise kuupäev 28.12.2027
Emiteerimiskuupäev 28.12.2017
Juriidiline nõustaja Advokaadibüroo TGS Baltic
Reguleeritud turg Nasdaq CSD
Audiitor PricewaterhouseCoopers AS
Järelevalveasutus Eesti Finantsinspektsioon

Kauplemisinfo

Kauplemisajalugu

Aruanded

Börsiteated

Investori kalender

KKK

Võlakirjad tähistavad võlainvesteeringuid, millega investor laenab võlakirja emiteerinud ettevõttele kindlaks perioodiks raha ning teenib selle eest eelnevalt määratud intressi. Admiral Markets pakub investoritele võimalust investeerida oma raha 10 aastaks ning teenidainvesteeringult intressi 8% aastas.

Nimiväärtus on summa, mis makstakse investorile välja võlakirja lunastamisel. Ühe Admiral Marketsi võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning esialgne märkimine toimub nimiväärtusega. See tähendab, et näiteks, kui investor soovib investeerida 1 000 eurot, peaks ta märkima 10 võlakirja.

Intressi makstakse kaks korda aastas: 28. juunil ja 28. detsembril või sellele järgneval tööpäeval. Igal intressimakse päeval makstakse investoritele välja 4 eurot võlakirja kohta.

Võlakirjad plaanitakse võtta  kauplemisele Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade hind börsil sõltub järelturu pakkumisest ja nõudlusest ning võib olla võlakirjade nominaalhinnast kõrgem või madalam. Turuhind sisaldab ka alates viimasest intressimakse päevast kogunenud intressi.

Kui investor on Eesti residendist eraisik, peab Admiral Markets AS intressimakselt tulumaksu kinni vastavalt kehtivatele seadustele. Kui soovite investeerida investeerimiskonto kaudu ning maksekohustust edasi lükata, tuleb Admiral Markets AS-ile esitada vastav avaldus. Välisriigi residendist investorile tehtavatelt intressimaksetelt tulumaksu maha ei arvestata.

Ettevõtte maksejõuetuse korral täidetakse allutatud võlapaberite omanike nõuded pärast teiste võlausaldajate nõuete täielikku täitmist.

On teil küsimusi?

Palun lugege meie üksikasjalikku KKK rubriiki ülevalpool.

Kui teil on lisaküsimusi, palun täitke allpool olev tagasiside vorm ja võtke julgelt ühendust.Brokers Choice 2016

Best Forex Educator 2016

UK Forex Awards

First place

Brokers Choice 2015

Best MT4 broker

UK Forex Awards

First place

Best CFD Broker 2016

Deutsches Kundeninstitut

CFD Broker 2016

5 Stars

FxCuffs 2016

Best Foreign

Forex Broker

2015 & 2016

Leserwahl 2016

Best Forex Broker

2015 & 2016

First place

Broker-Wahl 2017

Best Forex Broker

Brokerwahl Awards

Second Place

Palume tähele panna, et tegemist ei ole investeerimisnõustamise, konsultatsiooni või muu kõrvalteenusega. Admiral Markets soovitab Teil konsulteerida spetsialistiga. Soovitame Teil enne investeerimisotsuse tegemist lugeda hoolega prospekti ning selle tingimusi. Me eeldame, et Te hindate kas see konkreetne instrument sobib Teile.